Hollandse stoplap

“Waar gaat dat concert dan precies door?”

– “Goh, dat was in, ehm, hoe heet ook weer … oh ja, de Effenaar.”

Het opvulsel hoe heet het ook weer is van toepassing op alles wat u zich niet meteen kan herinneren. Maar dan ook echt alles. Het hoeft dus niet per se om een eigennaam te gaan. Eender welk banaal woord dat u niet dadelijk te binnen schiet, komt in aanmerking om tijdelijk vervangen te worden door hoe heet het ook weer. “Ja, dat heb ik inderdaad op de … hoe heet het ook weer … website gelezen” is dus ook een perfect legitieme constructie.

Naar wij vermoeden is dit opmerkelijke taalfenomeen het equivalent van de Vlaamse allez, zeg het eens-constructie.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like