single-image

… en neen.

The simple no’ is een concept van zelfhulpgoeroe van het eerste uur Byron Katie, bekend van de bestseller ‘The Work’. Ik hoorde Elizabeth Gilbert (yep, die van ‘Eat pray love’) erover vertellen in de podcast van Tim Ferriss (yep, die van ‘The 4 hour work week’).

Haar relaas over die ‘eenvoudige neen’ raakte bij mij een gevoelige snaar.

Neen zeggen is immers iets waar ik het moeilijk mee heb. Mijn eerste reflex wanneer mij de vraag wordt gesteld om iets te doen, is namelijk al te vaak: people pleasen.

Of ik dit of dat wil doen? Tuurlijk. Jazeker. Geen probleem. Floor doet dat wel. Wie anders zal het doen hè, haha. Vooral de ander niet teleurstellen, want wat moet die mens dan wel niet van mij denken zeg.

Intussen leerde ik dat je met die pleasende reflex jezelf doorgaans alleen maar in nesten werkt. Wanneer je ja zegt terwijl je neen bedoelt, loopt het met die opdracht of die belofte of die afspraak zelden goed af. Dus neem ik de raad van Byron Katie en Elizabeth Gilbert vanaf nu ter harte. Eenvoudig neen zeggen doe je door … eenvoudig neen te zeggen. Door simpelweg je antwoord te beëindigen met een welgemeende neen.

‘Ik hoor wat je vraagt, en neen, ik doe het niet.’
‘Ik begrijp je bezorgdheid en neen, ik kan dat probleem niet voor jou oplossen.’

Let vooral op het woordje ‘en’. Dat is belangrijk. Door er een ‘maar’ tussen te plaatsen, klinkt je antwoord agressiever dan wanneer je je zinnen verbindt met ‘en’.

Ook interessant: je hoeft geen reden te geven voor je beleefde weigering. Eindigen met neen is de deur tot onderhandeling gesloten houden. En daarmee jezelf een dienst bewijzen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like