Een volle bak

Wanneer een Vlaming een druk café binnenkomt, is de kans groot dat hem de uitdrukking “Awel, ‘t is hier precies vollen bak” ontglipt.

Interessant is dat ook de Nederlander die metafoor weleens in de mond neemt, maar dan op een andere manier. Hij laat uiteraard de typisch Vlaamse eind-n in ‘vollen’ weg, en hij zet er het lidwoord voor: een volle bak. Dat komt omdat de Nederlander het doorgaans heeft over een ruimte die, door de vele mensen die erin aanwezig zijn, de aanblik geeft van ‘een volle bak’. (“Een volle bak van wat dan?”, zult u zich afvragen, maar daar hebben we helaas geen eenduidig antwoord op gevonden. Bier, appels, bananen, … : het staat u vrij deze associatie zelf in te vullen.)

Een voorbeeld, uit mijn professionele leven gegrepen. Een collega-docent komt het examenlokaal binnen en maant de aanwezige leerlingen aan tot stilte: “Mag ik even jullie aandacht, dames en heren! We gaan snel beginnen want zoals jullie zien, zitten we hier met een volle bak.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like