Met drie cat-cows gaat ge er niet komen.

Wanneer De Verloofde last heeft van zijn snapping hip, of zijn gedislokeerde ruggenwervel, of zijn platvoeten, dan is er geen lievemoederen meer aan.

‘Schatje, ge loopt weer scheef.’

– ‘Ik weet het. Ik heb last van mijn heup.’

‘Doet ge uw oefeningen wel? Ge weet wat de kine zegt, hè. Elke dag, anders heeft het geen zin.’

– ‘Ik ga straks een eind wandelen.’

‘Da’s mooi. Wandelen is goed. Maar ge zoudt toch beter wat lower back stretching doen, en langer dan vierentwintig seconden. Want met drie cat-cows gaat ge er niet komen, dat weet gij ook.’

– ‘Jaja, dat weet ik. Maar ik hààt die oefeningen dus zwijg er maar over.’

‘…’

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like